Alt det praktiske

Forretningsbetingelser - Befordringsbestemmelser - Passagerrettigheder - Cookies

Almindelige forretningsbetingelser

Følgende Almindelige Forretningsbetingelser er gældende for køb hos SAMSØLINJEN.

De Almindelige Forretningsbetingelser er gældende fra den 29. oktober 2020.

Almindelige forretningsbetingelser

Befordringsbestemmelser

Befordring af passagerer, biler og rejsegods på vore færger eller af os chartret færge finder sted efter SAMSØLINJENs Almindelige Forretningsbetingelser som kan læses på samsølinjen.dk. I tillæg hertil gælder nærværende befordringsbestemmelser for dit ophold om bord på færgen.

Nærværende Befordringsbestemmelser er gældende fra d. 22. november 2018.

 

 

Befordringsbestemmelser

Passagererrettigheder

Forordning (EU) nr. 1177/2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje finder anvendelse fra den 18. december 2012.

I teksten her til højre finder du et resume af den samlede tekst.